Rambeskrivning och projektering

Vi hjälper dig att identifiera utmaningarna

Att planera en ny anläggning

Den som planerar en helt ny anläggning behöver ta ställning till många svåra val. Vi hjälper till med tips och råd i alla faser, från projektering till färdigställande.

Kapacitetsbehov

Vi börjar med att fastställa det totala kapacitetsbehovet genom att identifiera typ och storlek på bearbetningsmaskinerna.

Hur många uttag eller maskiner kommer att vara igång samtidigt?

Det vill säga, hur många samtidiga användare av centralsugen kommer att bli aktuellt? För att få ett så jämnt sug i uttagen som möjligt optimerar vi hela anläggningen genom rätt fördelning av antalet sugstammar samt uttag.

Vilken typ av stoft ska hanteras?

Arbetar du med plast, trä, metall, läkemedel eller livsmedel så har vi lösningar och väl beprövade koncept för den mesta och bästa stofthanteringen.

Hur vill du samla upp stoftet och dammet?

Ska det ske i en sluten behållare eller i säck? Är det mycket stoft och damm som ska forslas bort kanske en extern container är det rätta valet.

Värmeåtervinning?

Ska värmen från fläktaggregatet återvinnas? ÅSS har många bra och energisparande alternativ för återvinning.

Automation

Vilken grad av automation önskas? Vi kan erbjuda allt från enkla start- och stopplösningar till mer avancerad styrteknik med frekvensomriktare, larm och övervakning.

Utbildning, dokumentation och efterarbete.

När centralsuganläggningen är installerad och klar utbildar vi gärna den personal som ska använda anläggningen i sitt dagliga arbete. Erforderlig dokumentation som drift- och underhållshandlingar ingår givetvis. Vi erbjuder alltid våra kunder en regelbunden service på anläggningen för säker drift och en fortsatt bra arbetsmiljö.

Krav och bestämmelser

Myndighetskrav och andra bestämmelser måste naturligtvis följas. Som en följd byggs våra maskiner i enlighet med såväl maskin- och lågspänningedirektivet, som EMC- och ATEX-direktivet. För att upprätthålla en hög kvalité och lämna så litet avtryck som möjligt på naturen är vi certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med att författa en rambeskrivning står vi gärna till tjänst. Tveka inte att kontakta oss. Du kan använda formuläret längst ner på sidan eller slå oss en signal.

Vi hjälper till i alla steg

  • Projektering och dimensionering av spånsuganläggningar
  • Goda råd och bra lösningar
  • Kundanpassade centralsugsystem
  • Förstklassig montering med egna montörer
  • ​Högeffektiva, kompakta aggregat för såväl ventilation, utsug och luftrenare
  • Små inbyggnadsmått
  • Smidiga rörsystem
  • Driftsättning av samtliga elektriska komponenter

Kontakta oss

4 + 13 =

ÅSS Processventilation AB
Box 521
442 15 Kungälv

Besöksadress:
Svarvaregatan 14
442 34 Kungälv

Telefon: 0303-109 65
Öppet mån - fre: 08.00 - 16.00