Verksamhetspolicy

Kvalitet

ÅSS levererar, monterar och underhåller kompletta, felfria och funktionsriktiga system för mekanisk ventilation och partikelutsugning för industrier och skolors slöjdsalar.

System och produkter skall uppfylla eller överträffa kundens krav och förväntningar.

Detta görs genom ständig förbättring av kvalitetssystemet, kvalificerade och engagerade medarbetare samt pålitliga underleverantörer.

Miljö

ÅSS skall i alla led verka för att förebygga och minimera eventuell miljöpåverkan.
Detta skall uppnås bl. a. genom effektiv resursanvändning samt:

  • engagera samtliga på företaget i miljöarbetet
  • leva upp till eller överträffa lagkrav och andra krav från kunder och myndigheter
  • förhindra utsläpp av skadliga ämnen i naturen genom kontrollerad varutransport, nödlägesberedskap och avfallshantering
  • lägga miljöaspekter på materialval vid inköp
  • ständigt förbättra verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt

Certifiering

ÅSS Processventilation AB är ISO-certifierade enligt följande:
ISO-certifikat.pdf

Kontakta oss

11 + 14 =

ÅSS Processventilation AB
Box 521
442 15 Kungälv

Besöksadress:
Svarvaregatan 14
442 34 Kungälv

Telefon: 0303-109 65
Öppet mån - fre: 08.00 - 16.00