Realizer: Pionjär inom 3D-printning använder kompakta Ruwac-våtavskiljare

Realizer i Borchen betraktas som pionjär inom additiv tillverkningsteknik. Företagsgrundarna var under 1990-talet mycket involverade i att få ut SLM-teknologin på marknaden. Idag är Realizer en del av DMG Mori Group och erbjuder ett komplett program med SLM-anläggningar – från ultrakompakta desktop-produkter för produktion av tandersättning, till allround-anläggningar för produktion av större komponenter.

Uppgift

Realizer har som mål att erbjuda sina kunder kompletta lösningar för additiv tillverkning enligt SLM-metoden. Därför var man på jakt efter en kompakt uppsugningsanläggning som rengör maskinens arbetsutrymme grundligt och effektivt. Här måste man tänka på att metalldamm kan vara explosivt, vid bearbetning av t.ex. lättmetaller.

Vad är SLM?

“Selective Laser Melting” (SLM) är en 3D-utskriftsteknik för metalliska material. Det är en additiv tillverkningsprocess där en metallisk pulverbädd används och ett lager metallpulver smälts eller sinteras samman med hjälp av en laserstråle. Genom att upprepa denna process skikt för skikt kan 3D-objekt skapas direkt från en digital modell. Tekniken används ofta för att tillverka högpresterande metalliska komponenter, särskilt inom områden som flyg- och rymdindustrin eller medicinsk teknik.

Lösning

Företaget valde NA 7-11 från Ruwac. Denna mycket kompakta våtavskiljare suger upp den metalldammshaltiga luften – som kan vara explosiv om lättmetaller bearbetas – direkt ur arbetsutrymmet. Först neutraliseras luftflödet genom att det leds genom en vätskefylld samlingsbehållare. Metallpartiklarna sjunker ned på botten som sediment, medan den förhandsrenade luften kommer till ytan i bubbelform och leds genom filterpatroner i dammklass M eller H.

Fakta om Realizer

  • Kund: Realizer
  • Bransch: Additiv tillverkning
  • Sugmaterial: Metallpulver
  • Produkt: Ruwac våtavskiljare NA7-11

Fler bilder

Mer om våtavskiljare

Våtavskiljare

Våtavskiljare separerar damm och dammpartiklar av alla slag. De leds i flytande medier och binds där på ett säkert sätt. De lämpar sig särskilt väl för sugmaterial som drivladdningspulver, sprängämne, titan, aluminiumdamm eller magnesiumdamm. Det är t.o.m. möjligt att kyla ned heta gaser.

Mer om Ruwac våtavskiljare

Fler kundcase

GöteborgsOperan

"En framgångsfaktor i stora projekt är att alla inblandade gör sin del. Att allt bara flyter på. ÅSS var en del av det stora pusslet och de löste sin uppgift galant." Så säger Håkan Jönsson på GöteborgsOperan.

Läs hela kundcaset

Thorildskolan i Kungälv

När Thorildskolan i Kungälv fick nya slöjdsalar anlitades ÅSS Processventilation för att installera luftrenare och spånsug. Smidig både att använda och tömma, är slöjdlärare Magnus Fredrikssons omdöme.

Läs hela kundcaset

Kundcase BMW

BMW – metalldamm vid slipning

På uppdrag av BMW har Ruwac utvecklat en kompakt sug för att hantera riskerna med det lättantändliga damm som uppstår när man slipar aluminium och magnesium - tidigare en fara vid karossreparationer i märkesverkstäderna.

Läs hela kundcaset

Kontakta oss

8 + 12 =

ÅSS Processventilation AB
Box 521
442 15 Kungälv

Besöksadress:
Svarvaregatan 14
442 34 Kungälv

Telefon: 0303-109 65
Öppet mån - fre: 08.00 - 16.00